Enstitümüzün misyonu;

i)ülkemizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim vermek, 

ii)evrensel düzeyde geçerli bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, 

iii)bilime katkı sağlayacak, paydaşlarına, ülkeye ve dünyaya faydalı bilgi ve teknoloji üretmek, 

iv)ilde ve bölgede kaliteli eğitim hizmetleri sunmak, v)üyelerinin ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir.

Enstitümüzün Vizyonu;

i)eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve tercih edilen, 

ii)takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, 

iii)ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, 

iv)üniversite/sanayi/toplum işbirliği sağlamada öncü, 

v)geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, 

vi)evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir üniversite olmaktır.

18.10.2023