Doç. Dr.  İbrahim HÜSEYNİ (Müdür)

Doç. Dr. Süreyya ECE (Müdür Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Behram UĞUR (Müdür Yrd.)

1- Doç. Dr. Sema YAŞAR (İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı) 

2- Prof. Dr. E. Mustafa EYYUBOĞLU (İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı)

3- Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı)

4- Doç. Dr. İbrahim HÜSEYNİ (İslam Ekonomisi ve Finans Anabilim Dalı Başkanı)

5- Doç. Dr. Sedat ÇELİK (Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanı)

6- Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKYÜREK (İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı)

7- Doç. Dr. Üyesi Osman ÖZDEMİR (Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı Başkanı) 

8- Doç. Dr. Öykü BİLGİN (Maden  Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

9- Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

10- Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AYAZ (Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

11- Doç. Dr. Günay TUZKAYA (Müzik Anasanat Dalı Başkanı)

12- Doç. Dr. Süreyya ECE (İşletme Anabilim Dalı Başkanı)

13- Doç. Dr. Ömer NAYCİ (Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

14- Dr. Öğr. Üyesi Orhan ALDANMAZ (Siyaset Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı)

15- Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÖZCANAN (İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

16- Doç. Dr. İsmet TUNÇ (Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

17- Dr. Öğr. Üyesi Yahya NAS (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

18- Doç. Dr. Abidin BAYSAL (Resim Anasanat Dalı Başkanı)

19- Dr. Öğr. Üyesi Edip TAŞKESEN (Enerji Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı)   

16.05.2024