Enstitümüzde Yeni Programlar Açılmaya Devam Ediyor

Enstitümüz Bünyesinde Mevcut ve Yeni Lisansüstü Programlar

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yeni tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programları açılmıştır. Mevcut lisansüstü programlar ile Yeni açılan programlarımız şu şekildedir:

Mevcut Programlar

Program Adı

Program Türü

Temel İslam Bilimleri A.B.D.

Doktora

Temel İslam Bilimleri A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

İslam Tarihi ve Sanatları A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

İktisat A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

Maden Mühendisliği A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

Tarla Bitkileri A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

Ekoturizm Rehberliği A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

İslam Ekonomisi ve Finans A.B.D.

Yüksek Lisans (Multidisipliner)

Siyaset Ekonomisi A.B.D.

Yüksek Lisans (Multidisipliner)

Uluslararası Ticaret ve Finans A.B.D.

Yüksek Lisans (Multidisipliner)

İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D.

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Yeni Açılan Programlar

Program Adı

Program Türü

İktisat A.B.D.

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D.

Tezli Yüksek Lisans

 

Enstitümüz bünyesinde İktisat A.B.D. (Doktora) ile İktisat A.B.D (Tezsiz Yüksek Lisans) İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D. (Tezsiz Yüksek Lisans) ile Ekoturizm Rehberliği A.B.D. (Tezsiz Yüksek Lisans) programlarında öğrenci kabul süreci tamamlanmış olup değerlendirme aşaması sürmektedir. Ayrıca Enstitümüz bünyesindeki diğer lisansüstü programlarda da öğrenci alımı yapılacak olup başvuru koşulları, kontenjanlar ve diğer bilgilendirmeler 2020 Eylül ayında Enstitümüz resmi wep sayfasında duyurulacaktır.

27.08.2020 |  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü